Hadithi Za Kuvutia


Agano la Kale

Upinde wa Mvua

Nuhu na Gharika

Pakua kutoka Vimeo

Mpe Mungu kila kitu

Abramu na Isaka

Pakua kutoka Vimeo

Mwenye ndoto

Yosefu na Ndoto za Pharao

Pakua kutoka Vimeo

Mtumishis Mnyenyekevu

Musa na Kichaka cha Moto

Pakua kutoka Vimeo

Zungumza nami Bwana

Mungu amuita Samweli

Pakua kutoka Vimeo

Vita ni vya Bwana

Daudi na Goliathi

Pakua kutoka Vimeo

Hekima ya Mungu

Suleimani na wanawake wawili

Pakua kutoka Vimeo

Mjane alipa Deni

Elisha na Mafuta ya Mwanamke Mjane

Pakua kutoka Vimeo

Kujificha uso wa Bwana

Yona

Pakua kutoka Vimeo

Jaribio la chakula

Danieli katika Meza ya Mfalme

Pakua kutoka Vimeo


Agano Jipya

Somo la Historia

Kuzaliwa Kwa Yesu

Pakua kutoka Vimeo

Kusaidia Aliyetengwa

Yesu Aponya mtu mwenye Ukoma

Pakua kutoka Vimeo

Mtengezezaji vitanda

Yesu Aponya Mtu Aliyepooza

Pakua kutoka Vimeo

Mhubiri Msafiri

Yesu Aponya Mtu mwenye Pepo

Pakua kutoka Vimeo

Hadithi ya wakati wa kulala

Yesu Amponya Mwana wa Yairo

Pakua kutoka Vimeo

Mvuvi Mkarimu

Yesu Alisha Watu 5,000

Pakua kutoka Vimeo

Zawadi isiyotarajiwa

Zakayo

Pakua kutoka Vimeo

Mfanyabiashara wa Yerusalemu

Yesu asafisha Hekalu

Pakua kutoka Vimeo

Kutebelewa na Askari

Kusulubiwa

Pakua kutoka Vimeo

Vazi Jipya

Petero Amfufua Tabitha

Pakua kutoka Vimeo